Läkemedelsbolag

Stockholms Akutläkargrupp erbjuder medicinsk kompetens inom alla specialiteter. Vi åter oss utredningsuppdrag, deltar med medicinsk kompetens i olika vårdprojekt och vi hjälper till med att bemanna tex advisory boards och fokusgrupper. Vi erbjuder hjälp med framtagande av texter till olika typer av informationsmaterial och medicinsk granskning av innehåll i olika publikationer/broschyrer.

Utbildning

Vi erbjuder föreläsare inom alla medicinska specialiteter och fungerar som rådgivare/konsult i framtagande och genomförande av utbildningskoncept och informationsmaterial kring diagnos, behandling och läkemedel.

Kontakta oss med en intresseanmälan! Eller ring oss på 08 753 47 48.

Logga in