Stockholms Akutläkargrupp AB

Stockholms Akutläkargrupp AB är ett bolag som erbjuder läkartjänster inom konsultation, bemanning och uthyrning av läkare i Stockholmsregionen. Kärnan i företagets verksamhet är läkarkompetens. Stockholms Akutläkargrupp grundades av läkare 2008 och har sedan dess byggt verksamheten på grundstenarna; medicinsk kompetens, värde i leveransen och effektivitet.

Företaget har ett fåtal läkare anställda och en pool av läkare med olika specialiteter och erfarenhet. Vi lägger stor vikt vid kvalitet i förberedelse, genomförande och uppföljning av våra uppdrag. Läkarna som arbetar för Stockholms Akutläkargrupp har gått igenom företagets rekryteringsprocess för att säkerställa hög kvalitet och kompetens. Stockholms Akutläkargrupp arbetar utifrån ett kvalitetsledningssystem som bygger på ISO 9001:2015.

Filosofin att brett kunna erbjuda medicinsk kompetens i anpassade tjänster ger en bred kundbas och våra kunder finns inom landsting, privata vårdgivare, offentlig förvaltning, myndigheter, läkemedelsbolag, försäkringsbolag och företag och organisationer. Inget uppdrag är för litet eller för stort!

Logga in