Kvalitetspolicy

Stockholms Akutläkargrupp AB ska vara ett professionellt och efterfrågat konsultföretag där våra lösningar på kundens behov, ska upplevas som smidiga och enkla.

Stockholms Akutläkargrupp AB tillhandahåller den bästa läkarkompetensen för att matcha uppdragsgivarens krav på kompetens, kvalitet och kapacitet. Grundprincipen för vår verksamhet är att våra kunder ska bemötas med engagemang och intresse under vårt sökande efter en lämplig kandidat enligt kundens önskemål.

Vi använder vår erfarenhet av tidigare rekryteringsarbete i kombination med våra interna riktlinjer för rekrytering som borgar för att kunden erbjuds personal som både kan sitt jobb och passar in i kundens organisation.

Alla som arbetar inom Stockholms Akutläkargrupp AB medverkar aktivt till att stödja kundens verksamhet inom ramen får våra uppdrag.

All verksamhet sker efter tillämpliga lagar och föreskrifter.

Vårt kvalitetsarbete och kvalitetsledningssystem utvecklar vi genom ständiga förbättringar.

Stockholms Akutläkargrupp arbetar utifrån ett kvalitetsledningssystem som bygger på ISO 9001:2015.

Logga in